iranfodexx

iranfodexx

     ساخت 910 هزارتن ماهي در قفس در درياهاي جنوب و استان هاي شمالي

حسن صالحي مدير اداره شيلات جمهوري اسلامي ايران در همايش ( روز ملي خليج عجم و ايده هاي نوين در بسط سواحل استان هاي جنوبي ( با اعلام اين خبر ذكر كرد : با استفاده از گنجايش هاي سواحل مي بايست براي توسعه و گسترش رويش ماهي و ميگو بهره‌برداري با صرفه نمائيم . 
صالحي اظهار كرد : براساس مطالعات انجام يافته به وسيله يك كمپاني نروژي سواحل كشور ايران گنجايش ساخت حدود يك ميليون بدن ماهي به روش رشد در قفس را داراست كه تا سال 1400 بايستي 200 هزار بدن ماهي به همين روش در كشور‌ايران ساخت شود . 
او افزود : دقت به بها افزوده و كاهش ضايعات از ساير هدف ها گسترش شيلات در سواحل به خصوص سواحل استانهاي جنوبي است و با اعتنا به بسط مكران آرزو مي‌رود با پروژه هاي شيلاتي محروميت زدايي از كنار دريا نشينان جنوب بيشتر از پيشين صورت پذيرد . 
نائب رئيس وزير مجاهدت كشاورزي گنجايش رشد ماهي در قفس در آب هاي جنوب و شمال را 910 هزارتن اذعان كرد و افزود : طرح رويش ماهي در قفس از پروژه هاي تصويب شده اقتصاد مقاومتي وزارت مجاهدت كشاورزي است و با بسط آن مخصوصا در آب ها و سواحل جنوب ضمن محروميت زدايي , ايجاد , اشتغال و سرانه مصرف آبزيان ارتقا مييابد . 
او توليد ها شيلاتي در سال 1395 را يك ميليون و هفتاد هزار بدن اظهار‌كرد و افزود : سرانه مصرف آبزيان در ميهن ما 10 . 6 كيلوگرم است در حالي كه ميانگين مصرف آبزيان در جهان 20 كيلوگرم است . 
صالحي افزود : در سال 92 مراحل اشتغال در زيربخش شيلات 208 هزار نفر بود كه در پايان سال 1395 به 230 هزار نفر رسيده است . 
او در پايان بها صادارت آبزيان كشور‌ايران در سال 95 را 412 ميليون دلار خاطرنشان كرد .

پرده هوا

           ادامهـ مطلبـ      |      نظرات (0)   

     موقعيت صادرات پسته در سال 95

/ ايالات متحده جايگاه اوليه را از جمهوري اسلامي ايران ربود به گزارش خبرگزاري ميزان , پسته اهل ايران به حيث مزه و كيفيت در بازارهاي جهاني مشتريان بخش اعظمي داراست البته در سال‌هاي اخير عوامل گوناگوني مثل رقباي نو , كاهش ايجاد و ارتقا بها سهم كشور‌ايران را در ساخت پسته كاهش پيدا كرده است . 
قابل ذكر است كه رقابت در بازار جهاني پسته روز آپ ديت در درحال حاضر ارتقا است با اين وجود نگهداري و تقويت بازار جهاني پسته امري حتمي و با اهميت تلقي ميشود . 
براساس آمارها صادرات پسته اهل ايران از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ سهم ۲ , ۲ درصدي از بها كل صادرات سرزمين را به خويش اختصاص داده است . 
از طرفي , اين محصول , تحت عنوان يك كدام از منابع با اهميت درآمدهاي ارزي در حيث گرفته مي‌شود و نقش مهمي در كاهش تعلق ميزان دارايي همگاني دولت به درآمدهاي نفتي داراست و ندانستن وضعيت تجارت جهاني و عوامل اثر گذار بر صادرات كالا و سرويس ها , از موضوعات حياتي در صادرات پسته ميباشد . 
درين در بين آمار گمرك در سال 95 , حاكي از آن است كه بيشتراز 69 هزار و 154 بدن پسته نو , كم آب كرده , پسته با پوست و سواي پوست همينطور خلال پسته به كشورهاي متفاوت عالم صادر شده‌است . 
قابل ذكر است كه براساس صادرات اين حجم پسته , درآمد 636 ميليون و 284 هزار و 381 دلاري قسمت مرز و بوم شده‌است . 
همينطور بها ريالي اين ميزان صادرات , بالغ بر 2 هزار و 45 ميليارد و 445 ميليون و 35 هزار و 696 تومان در آمار گمرك به ثبت رسيده است . 
براساس اين گزارش در سال 95 , بيش تر از 64 مرز و بوم دنيا پذيراي پسته اهل ايران بوده اند كه اعم از آن‌ها مي‌توان به كشورهاي آمريكا ايالات متحده , آلمان , اوكراين , قطر , شيلي , استراليا , انگلستان , ايتاليا و فرانسه را اسم پيروزي . 

پرده هوا

           ادامهـ مطلبـ      |      نظرات (0)   

     موقعيت صادرات پسته در سال 95

/ ايالات متحده جايگاه اوليه را از جمهوري اسلامي ايران ربود به گزارش خبرگزاري ميزان , پسته اهل ايران به حيث مزه و كيفيت در بازارهاي جهاني مشتريان بخش اعظمي داراست البته در سال‌هاي اخير عوامل گوناگوني مثل رقباي نو , كاهش ايجاد و ارتقا بها سهم كشور‌ايران را در ساخت پسته كاهش پيدا كرده است . 
قابل ذكر است كه رقابت در بازار جهاني پسته روز آپ ديت در درحال حاضر ارتقا است با اين وجود نگهداري و تقويت بازار جهاني پسته امري حتمي و با اهميت تلقي ميشود . 
براساس آمارها صادرات پسته اهل ايران از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ سهم ۲ , ۲ درصدي از بها كل صادرات سرزمين را به خويش اختصاص داده است . 
از طرفي , اين محصول , تحت عنوان يك كدام از منابع با اهميت درآمدهاي ارزي در حيث گرفته مي‌شود و نقش مهمي در كاهش تعلق ميزان دارايي همگاني دولت به درآمدهاي نفتي داراست و ندانستن وضعيت تجارت جهاني و عوامل اثر گذار بر صادرات كالا و سرويس ها , از موضوعات حياتي در صادرات پسته ميباشد . 
درين در بين آمار گمرك در سال 95 , حاكي از آن است كه بيشتراز 69 هزار و 154 بدن پسته نو , كم آب كرده , پسته با پوست و سواي پوست همينطور خلال پسته به كشورهاي متفاوت عالم صادر شده‌است . 
قابل ذكر است كه براساس صادرات اين حجم پسته , درآمد 636 ميليون و 284 هزار و 381 دلاري قسمت مرز و بوم شده‌است . 
همينطور بها ريالي اين ميزان صادرات , بالغ بر 2 هزار و 45 ميليارد و 445 ميليون و 35 هزار و 696 تومان در آمار گمرك به ثبت رسيده است . 
براساس اين گزارش در سال 95 , بيش تر از 64 مرز و بوم دنيا پذيراي پسته اهل ايران بوده اند كه اعم از آن‌ها مي‌توان به كشورهاي آمريكا ايالات متحده , آلمان , اوكراين , قطر , شيلي , استراليا , انگلستان , ايتاليا و فرانسه را اسم پيروزي . 

پرده هوا

           ادامهـ مطلبـ      |      نظرات (0)   

     واردات بي راه , صنعت هاي روغني سرزمين را فلج مي سازد

/ غفلت از گنجايش هاي داخلي يا اين كه تهيه و در اختيار گرفتن يكي از مولفه هاي كليدي و داراي اهميت در صنعت هاي روغن كشي , به تامين مواد نخستين معطوف مي‌شود و به تبع , در صورت پيدايش بحران و نارسايي در روند و مراحل تامين مواد شالوده , پيدايش مشكل‌ها دور از شوخي در ميدان فعاليتي مذكور , بدور از توقع نخواهد بود . 
بعضي كارشناسان و مالك نظران , معتقدند , مزيت واردات كنجاله در مقايسه با واردات مواد اوليهِ واجب براي پيشبرد هدف ها صنعت روغن كشي , سبب ميل و تمايل زياد وارد كنندگان و تمركز بالاتر از نياز به‌اين محصول ( كنجاله ) شده‌است . 
به واقع , شيوه تعريف و انتخاب تعرفه واردات , هم مزيد بر علت شده تا رغبت فعالانِ اين ميدان , به تجارت محصول اشاره شده بيش تر از پيش ارتقاء يابد . 
حالت مذكور از يكسو و مشكلات گوناگون پيش رو در حوزه كشت و ساخت دانه هاي روغني , منجر بي ميلي و رخوت در صنعت مذكور شده كه تداوم اين حالت , سود اي جز تعلق هر چه بيشتر مرزوبوم به بر طرف كردن نياز خويش از آنسوي مرزها در ادامه نخواهد داشت . 
بر پايه ي گزارشات پخش شده در رسانه ها , خطوط نصب شده در كشور ايران , بيشتراز چهار و نيم ميليون بدن برآورد مي‌شود و اين در قوانيني است كه در اصل گنجايش ايجاد دانه هاي روغني به مراتب ذيل خيس و كمتر از حجم اشاره شده است و سود اين نارسايي سبب به تعلق فراوان به وارداتِ محصول مذكور از بيرون شده‌است . 
امير زالي زاده , يك كدام از فعالان اسبق صنعت روغن كشي در اظهار‌كرد و گو , با اشاره به ضرورتِ حمايت و پشتيباني هر چه بيشتر از كارخانه ها و مركزها روغن كشي , اعلام كرد : عمل بخش قابل توجهي از صنعت هاي توليدي به تامين مواد نپخته و اول پيوند خورده است و به تبع , در صورت عدم تامين و مهيا سازي دلخواه مواد شالوده , قابليت تداوم عمل از مركز ها مذكور سلب خواهد شد كه مركزها روغن كشي هم از اين قاعده مستثني نيستند . 
آنچنان كه محاسبات برآورد شده نشان ميدهد , در سال 95 , قريب به يك و نيم ميليون بدن كنجاله به مملكت وارداتي و با در لحاظ دريافت كردن نياز بيش تر از دو تني كارخانجات ايجاد روغن به مواد نخستين , مشخص و معلوم ميشود كه بخش بيشتر نياز مركزها اشاره شده , بواسطه واردات تامين شده‌است . 
فارغ از شك و ترديد , توانمندي در تامين مواد نخستين صنعت روغن كشي , در كنار كاهش تعلق به محصول ها كشورهاي ديگر و صرفه جويي ارزي , منجر اشتغالزايي قابل قبولي هم خواهد شد . 
عليرغم آلرژي و اهميت دوچندان بالاي صنعت مذكور , بعضا كارشناسان و صاحب و مالك نظران همچون سيد راضي نوري , عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي در اظهار كرد و گويي با رسانه ها از برهم تناول كردن تعادل بازار به دليل اقدامات دولت و سياست گذاري هاي اشتباه حوزه مذكور , خبر مي‌دهد . 
آنچنان كه در خبر ها و گزارشات پخش شده آمده , سياست گذاري هاي يك ده سال پيشين تا حدودي سبب ساز كاهش تعلق مرزو بوم به واردات دانه هاي روغني شده بود , ولي متاسفانه آن مراحل و راه و روش ادامه پيدا نكرد و اكنون با نارسايي هاي دورازشوخي درين ميدان مواجه هستيم . 
بعضا ديگر همچون رضا دانا , متخصص صنعت روغن كشي معتقد است دولت خويش به وارد كننده اين ميدان تبديل شده , درصورتي كه مي بايست واردات اين ميدان به بخش سري واگذار شود و به تفسير درست خيس , دولت نقش ناظر و آناليز كننده را ايفاء نمايد . 
ظاهرا توجيهِ واردات اقلام و محصول ها ذي‌ربط , به در دست گرفتن بازار معطوف ميشود , ولي نبايد اين حقيقت را از نگاه به دور داشت كه پرداخت بهاي در دست گرفتن بازار با قرباني شدن ايجاد داخلي , منطقي و معقولانه نيست و آرزو آن ميرود دستگاه هاي ذيربط و متولي در آتي با پباده سازي طرح ريزي اصولي , نياز داخلي كارخانجات را , با اتكاي به گنجايش هاي بالقوه داخلي تامين كند .

پرده هوا

           ادامهـ مطلبـ      |      نظرات (0)   

     آخري شرايط شيوع تب كريمه كنگو

/مردم و دامداران هوشيار باشندآخرين موقعيت شيوع تب كريمه كنگو/مردم و دامداران هوشيار باشند كريم اميري نائب رئيس محل كار بهداشت و رئيس بيماري دامي اداره دامپزشكي در مصاحبه با خبر نگار صنعت , تجارت و كشاورزي تيم اقتصادي باشگاه خبرنگاران برنا , با اشاره به آخري شرايط شيوع تب كريمه كنگو اظهار داشت : براساس گزارش وزارت بهداشت تا كنون از ۲۹ نفري كه بدين بيماري در گير شدند , سه نفر از آنان فوت كردند . 
او افزود : تمامي ساله با گرم شدن هوا و كار كنه‌ ها , تب كريمه كنگو در سرزمين شيوع پيدا مي كند . پرده هوا
اميري با هشدار به دامداران بيان كرد : دامداران در صورت رويت كنه مبادرت به سمپاشي اسطبل‌ هاي خويش كنند , به دليل آن كه استدلال انتقال بيماري از كنه‌ ها به بشر هم موجود است . 
نائب رئيس دفتر كار بهداشت و مدير بيماري دامي اداره بابيان اين كه اشخاص از اسكان در حوالي محل‌ هاي حفظ دام جلوگيري كنند , تيتر كرد : اشخاص فقط از قصابي‌ ها مطمئن كه اداره دامپزشكي بر آن بررسي داراست , مبادرت به خريد گوشت كنند . 
او با اشاره به اين‌كه دام‌هاي آلوده و كثيف سواي نشانه ها مي باشند , تصريح كرد : با ذبح دام در كشتارگاه‌هاي مجاز جنازه ۲۴ ساعت در اتاق پيش‌سرد مراقبت شده و در صورت پيدايش اختلال از عرضه جلوگيري مي شود و اين درحالي است كه در كشتارگاه‌ هاي غير مجاز سواي چك دامپزشك و وضعيت پيش‌سرد , گوشت به مردمان عرضه ميشود كه در حال حاضر ميتواند , دردسرساز باشد .

           ادامهـ مطلبـ      |      نظرات (0)   

     صادرات ۶۶ بدن گوشت به قطر طي دو روز اخير

/ روزانه۱۲هزار جنازه گوسفند براي تهيه و تنظيم بازار وارد مي شود منصور پوريان در گفت‌ وگو با خبرگزاري عجم , ‌ درباره ي پاياني حالت تأمين گوشت بازار داخلي , اظهار داشت : طي آخري تصميمي كه در كارگروه تهيه بازار دريافت شد , روزمره 10 تا 12 هزار جنازه گوسفند از مرز كشورهاي گرجستان و ارمنستان وارد كشور ايران مي گردد كه محموله‌ ها بدون واسطه زيرنظر كمپاني پشتيباني كارها دام و نماينده تعزيرات و كارگروه تهيه بازار توزيع و تحويل مي‌ شود . 
او با اشاره به اين كه براي كاهش ارزش گوشت بره در بازار , انگيزه وزارت مجاهدت كشاورزي اين است كه قسمتي از نياز را از روش واردات تأمين نمايد , تصريح كرد : به دليل ارتقا ارزش گوشت در باطن و عدم عرضه از طرف دامداران انگيزه اين است كه 30 درصد گوشت گرم برده از منابع فرنگي تأمين شود كه تأثير خويش را بر بازار نيز مي‌ گذارد . 
به گفته مديريت شوراي تأمين دام زنده طبق قراردادي كه با كشتارگاه‌ هاي آن سوي مرز در ارمنستان و گرجستان انعقاد شده , تا يك‌سال ورود روزمره جنازه گرم ادامه خواهد داشت . 
پوريان در باب بها گوشت وارد شده نيز اظهار كرد : هر كيلو گوشت 29 هزار تومان به عمده‌فروشي‌ ها تحويل داده مي گردد كه آن را به بها 31 هزار و 500 تومان به مصرف‌ كننده عرضه مي‌ نمايند . 
* كاهش ارزش گوشت گوسفندي در بازار 
او در زمينه‌ي تأثير ارزش گوشت وارد شده بر بازار نيز ذكر كرد : روز جاري ارزش شقه گوسفندي در كشتارگاه‌ ها به 34 هزار تومان كاهش يافت كه به حيث مي رسد , ورود گوشت وارد شده فراوان عالي و مؤثر بوده است . 
* صادرات 66 بدن گوشت گوسفند به قطر/ 90 بدن ديگر در شيوه است 
مديريت مجمع ملي صادركنندگان دام زنده همينطور راجع به ارسال گوشت به قطر نيز اعلام‌كرد : طي دو روز قبل در دو فقره 2 هزار و 700 جنازه و هزار و 700 جنازه گرم به قطر فرستاديم كه به صورت ميانگين با وزن 15 كيلوگرم , رقمي حدود 66 بدن مي گردد و قرار است تا 6 هزار جنازه ديگر تا هفته آتي به قطر ارسال كنيم . 
وي همينطور از صادرات هزار و 200 رأس گوسفند زنده از روش هواپيما به مرز و بوم عمان خبر اعطا كرد و خاطرنشان كرد : ولي تمام اين دام و لاشه‌ها از بيرون از جمهوري اسلامي ايران تأمين و صادر مي گردد . 
به نقل از عجم , طي يك ماه اخير ارزش گوشت گوسفندي در بازار ميهن پروسه رو به بالا داشته كه به حيث ميرسد , اكنون روبه كاهش است . همينطور طي يك هفته اخير به دليل اختلاف كشورهاي لبه خليج عجم با قطر , ايالات متحده عربي , امارات و مصر صادرات مواد غذايي به قطر را تحريم كردند و جمهوري اسلامي ايران درين في مابين ارسال محموله‌هاي غذايي اعم از گوشت را به قطر آغاز نموده است .

جت پرينتر

           ادامهـ مطلبـ      |      نظرات (0)   

     ارتقاء بها توليدات لبني فارغ از مصوبه تازه تخلف است

 به گزارش خبرگزاري مهر , محمد محمدي ذكر كرد : بعضا شركت‌ هاي لبنياتي مبادرت به ارتقا ارزش بعضي كالاهاي خويش كرده‌اند كه تا مصوبه تازه صادر نشود هر نوع ارتقا بها غيررسمي است و خلاف كاران مشمول جريمه خواهند شد . 
او گفت‌ : ولي مصوبه تازه به‌اين معني نيست كه حتما مي بايست ارتقاء قيمتي صورت دهد . 
محمدي افزود : بعضا اقلام لبنيات مثل ماست , متنوع است و در قالب كم چرب و پرچرب و مورد ها ديگر گونه بندي مي‌شود و قرار شده‌است اداره حمايت حقوق و دستمزد مصرف كنندگان جدولي در اين زمينه تهيه و تنظيم نمايد تا در‌اين بخش نيز مشكلي نداشته باشيم و بها ها رسمي باشد . 
او گفت‌ : ظاهرا نرخ‌ هاي تازه تا ۱۰ روز آتي اعلام ميگردد . 
چندين روز قبل يك كدام از شركت ها داراي اعتبار لبنيات تهران به دليل ارتقا غير قانوني بها محصول ها خويش به پرداخت ۱۱۷ ميليارد ريال جريمه نقدي در حق دولت محكوم شده بود .

پرده هوا

           ادامهـ مطلبـ      |      نظرات (0)   

     كاهش بها مرغ و گوشت

كاهش بها مرغ و گوشت/ عرضه گوشت وارد شده از استراليا و آسياي وسط عليرضا اما در گفت‌ وگو با ايسنا , اعلام‌كرد : از به عبارتي روزهاي ابتدايي ماه خوش‌يمن رمضان مبادرت به عرضه گوشت مرغ براي تعادل‌بخشي به بازار كرديم و حالا به دليل كاهش قيمت‌ ها درسمت همين سياست در بعضي نقاط خريد و گردآوري گوشت مرغ را در فرمان كار خويش قرار داديم چراكه حال ارزش هر كيلوگرم گوشت مرغ در عرصه بهمن ۵۸۰۰ تومان , در استان تهران به طور ميانگين كيلويي ۷۲۰۰ تومان و در مرزوبوم به طور ميانگين كيلويي ۷۰۰۰ تومان است . 
او بابيان اين‌كه  دستگاه بوجاري تهيه و تنظيم تعادل عرضه و تقاضا براي در اختيار گرفتن ارزش سياست كمپاني پشتيباني كارها دام در بازار گوشت مرغ است , افزود : اكنون وضعيت بازار گوشت مرغ به گونه‌اي است كه‌اين محصول به طور گرم به فراواني در بازار عرضه ميگردد و هيچ مشكلي از لحاظ نبود در ايجاد و عرضه نيست كه بخواهيم نگران بها آن باشيم همينطور ذخاير گوشت مرغ به ميزان كافي موجود است و به محض نياز و كاهش عرضه ارتقا بها ميتوانيم اين ذخاير را در نقاط گوناگون مرزو بوم توزيع كنيم . 
عرضه گوشت وارد شده از استراليا و آسياي وسط در بازار رمضان 
مديرعامل كمپاني پشتيباني كارها دام اذعان كرد : ذخاير گوشت قرمز رنگ هم به مقدار كافي موجود است و هر گاه نياز باشد آن را در بازار براي در اختيار گرفتن بها عرضه خوا هيم كرد ; درحال حاضر به دليل پيدايش مشكلاتي عرضه گوشت قرمز‌رنگ در بازار كاهش يافته و در اين سمت كمپاني پشتيباني كارها دام مبادرت به عرضه ذخاير خويش و گوشت گرم وارد شده نموده است . 
اما اعلام كرد : اكنون بها هر كيلوگرم گوشت قرمز رنگ استراليايي ۳۳ هزار تومان و هر كيلوگرم گوشت قرمز رنگ آسياي اواسط ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان است كه ولي در طول روز هاي پيشين گوشت قرمز‌رنگ داخلي هم در بازار با كاهش نسبي بها مواجه شده و اين محصول پروتئيني كيلويي ۳۵ هزار تومان تا كمتر از ۴۰ هزار تومان عرضه مي گردد . 
او ضمن ابراز اميدواري نسبت به متعادل‌تر شدن  پرده هوا ارزش گوشت قرمز رنگ اذعان كرد : علت كاهش عرضه گوشت قرمز رنگ از سمت دامداران اين است كه آن ها برخلاف سال‌هاي قبلي كه خشكسالي اذن نمي اعطا كرد آنها دام شان را پروارتر كرده و به بازار عرضه نمايند , همين سال حالت اقليمي براي پروارتر كردن دام هاي آنان تا وصال به وزن مناسب خوبتر شده‌است و به همين منظور دامداران ترجيح مي دهند در وزن هاي بهتري دام‌شان را عرضه نمايند كه اما به نفع مرزو بوم هم هست ولي اين شايعات كه منتشر مي‌شود و بعضي ميگويند دامداران با يكديگر براي گراني گوشت قرمز رنگ متحد گرديده اند به هيچ وجه صحيح نيست , به اين دليل‌كه آن ها تا كنون از ارتقا قيمت‌ هاي اعمال شده در بازار هيچ نقشي نداشته‌اند .

           ادامهـ مطلبـ      |      نظرات (0)   

   درباره ما

افراد آنلاين : 1 | بازديد امروز : 1 | بازديد ديروز : 0 | بازديد كل : 423

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان